Liên hệ nấm linh chi Ông Tiên U.S.FARM

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO U.S.FARM

ĐC: Thông Sông Xoài 4 - Xã Láng Lớn - H. Châu Đức - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0988 666 838

 Email: usvnfarm@gmail.com

Website: www.namlinhchiongtien.com - www.usvnfarm.com